Hoofdlijnen van het project

 

Er wordt de meiden een plek geboden waar ze zich kunnen laten zien. Een prettige, veilige plek is de basis. De meidenwerkers hebben hierin een belangrijke rol. Zij fungeren als rolmodel. Het samen zijn geeft de meiden empowerment. Het geeft ze steun en waardering en levert een positieve bijdrage in hun ontwikkeling.

 

Als blijkt dat er meiden zijn voor wie individuele begeleiding van belang is, worden er andere en of extra middelen ingeschakeld. Door een goede samenwerking met scholen en hulpverleningsorganisaties kan er adequaat op een hulpvraag ingegaan worden.