Waarom meiden?

 

De adolescentiefase loopt voor meiden en jongens verschillend; meiden puberen eerder en hun hersenen rijpen eerder. Daarnaast worden meiden geconfronteerd met tegenstrijdigheden in rolverwachtingen vanuit hun gezin of cultuur waarin zij opgroeien en de normen in de Nederlandse samenleving. Ook zijn meiden op een aantal punten kwetsbaarder dan jongens; de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt blijft nog altijd achter ten opzichte van die van mannen en meisjes hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Tot slot zijn meiden ondervertegenwoordigd in het jongerenwerk; ongeveer 35 procent van de jongeren die gebruikmaken van het jongerenwerk is meisje. Zonder seksespecifiek aanbod zal het percentage meiden binnen het jongerenwerk naar verwachting afnemen.

(Boomkens,et al., (2018). Kracht van meiden!: meidenwerk als specifieke methodiek van jongerenwerk. Amsterdam: Uitgever